RUSYA FEDERASYONUNA TAZE SEBZE VE MEYVE İHRACI HK. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Rusya Federasyonuna taze sebze ve meyve ihracatının  sürekliliği açısından;

Rusya Federasyonu’na ihraç edilen taze sebze ve meyve çıkışlarının yapıldığı gümrük idarelerince ürünlerin Bakanlıkları ilgili birimlerine yönlendirilerek son çıkış kontrolünün sağlanması ve gümrük beyannamelerinin 44 nolu hanesine 2014/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin 25 inci maddesi doğrultusunda Bitki Sağlık Sertifikasının tarih ve sayısının yazılmasının temini talep etmiş,Gümrükler Genel Müdürlüğü’de Bölge Müdürlüklerine konu ile ilgili işlemlerin yerine getirilme talimatı vermiştir.

Sebze ve Meyve İhracı Hakkında