Rusya Federasyonu ve Ukrayna Menşeli 7408.11 Tarife Alt Pozisyonunda Yer Alan “Bakır Filmaşin” İthalatına Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlemin Kal
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Metaller

Konu: Rusya Federasyonu ve Ukrayna Menşeli 7408.11 Tarife Alt Pozisyonunda Yer Alan "Bakır Filmaşin" İthalatına Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlemin Kaldırılması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Rusya Federasyonu ve Ukrayna menşeli 7408.11 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar” (bakır filmaşin) ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına dair 2017/36 sayılı Tebliğ 29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturmaya konu ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde YÜD’de damping kaynaklı zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı saptanmış olup, oruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 28/7/2011 tarihli ve 28008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/14) kapsamında Rusya ve Ukrayna menşeli 7408.11 GTP altında sınıflandırılan “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar”ın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesine karar verilmiştir.

  

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.