Rusya Federasyonu’nun TIR Sistemi Kapsamında Ek Teminat Uygulaması

 Rusya Federasyonu’nun TIR Sistemi Kapsamında Ek Teminat Uygulaması


Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize iletilen bilgilendirme kapsamında, Rusya’daki ulusal kefil kuruluşu ASMAP’ın yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçe gösterilerek, TIR Karnesi Hamili taşımacılardan 14 Ağustos 2013 tarihi itibari ile Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Kazakistan Gümrük Birliği Kanunu’nun 217 nci maddesi hükümlerine göre “eşyanın ödenmesi gereken ithal ve / veya ihraç vergi ve resimleri ile bunlara ilişkin gecikme faizlerinin ödenmesi ile ilgili genel işlemler kullanmak şartı ile gümrük transit işlemine” tabi tutulacağı belirtilmektedir.
 
Yine Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısında, Rusya Federasyonu tarafından hayata geçirilmesine karar verilen, TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımalarda, her karne için geçerli olan azami teminata ek olarak teminat alınması uygulamasının TIR Sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğu belirtilmekte ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK), TIR Yürütme Kurulu (TIRExB) nezdinde gerekli girişimlerin başladığı ve konunun Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi nezdinde takip edildiği iletilmektedir.  
 
Derneğimiz konuya ilişkin takibi devam etmekte olup, gelişmelere dair bilgilendirme bilahare yapılacaktır.