Rusya Federasyonu’nun Ek Teminat Uygulamasına Dair Son Gelişmeler / Önemli

 Rusya Federasyonu’nun Ek Teminat Uygulamasına Dair Son Gelişmeler / ÖnemliTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Derneğimize iletilen bilgilendirme kapsamında, Rusya Federal Gümrük Hizmetleri (FCS) tarafından 5 Temmuz 2013 tarihinde yapılan açıklamada, Gümrük Birliği mevzuatına tam uyumu ve gümrük vergi ve resimlerinin tümüyle ve zamanında federal bütçeye aktarımını sağlamak amacıyla, 14 Ağustos 2013 tarihinden itibaren eşyanın TIR rejimi kapsamında gümrük transitinin Gümrük Birliği Gümrük Kanunu’nun 217.1 maddesinde belirtilen önlemlerle güvence altına alınarak sağlanacağının duyurulduğu ve söz konusu uygulama kapsamında 14 Ağustos 2013 itibariyle Rusya’ya veya Rusya gümrük sahası üzerinden yapılacak transit taşımalarda her bir TIR Karnesi, karne teminatına ilaveten ulusal gümrük teminat koşullarına bağlanacağı ifade etmektedir.
 
Yapılan bilgilendirmede iletilen bir başka husus ise, Rusya Federal Gümrük Hizmetleri (FCS) Türkiye Temsilciliği’nce 29.07.2013 tarihinde yapılan yeni bir açıklamada, eşyaların gümrük transiti nedeniyle oluşabilecek gümrük vergi ve resimleri için sağlanacak teminat türlerine ve alınacak ilave tedbirlere değinilmekte olduğudur. Buna göre; yeni uygulama kapsamında alınacak ilave tedbirlerin gümrük refakati, gümrük vergi ve resimleri nispetinde teminat alınması ve taşıma güzergahı belirlenmesinden oluştuğuna değinilerek, Rusya Federasyonu’nda gümrüğe karşı sorumlu statüsünde olacak şirketlerin (gümrük acenta, müşavir ya da brokerleri vb.) Gümrük Makamlarına sunabilecekleri teminat türleri hakkında bilgi verilmektedir.
 
Yapılan bilgilendirmede;
 

  • gümrük makamlarına sunulacak teminatlarda nakit, banka teminat mektubu, güvence/kefalet veya taşınmaz mülk teminatı kabul edileceğine,
  • nakliyeci için eşyanın ithalatçısının provizyon sağlayabileceği ve provizyonun hareket ve varış gümrük idaresinde geçerliliğinin bulunması gerekliliğine,
  • halihazırda Rusya Federasyonu gümrüklerinde kefalet sağlaması kabul edilmiş olan OOO Strakhovaya Kompaniya Arsenal ve OOO Adal isimleriyle kayıtlı iki firmanın yetkilendirildiği ve bu firmalardan hizmet alınabileceğine,
 
değinilmektedir.        
 
Bu çerçevede, Rusya Federasyonu’na yönelik veya Rusya Federasyonu gümrük sahası kullanılarak gerçekleştirilen transit taşımalar için firmalarımızın 14 Ağustos 2013 tarihinden önce, anılan ülkedeki ithalatçılarla görüşmesi ve öncelikle ithalatçıların söz konusu provizyonu vermeleri yönünde girişimde bulunmaları, bu olasılığın ithalatçı firmalarca yerine getirilmemesi durumunda firmalarımızın yukarıda adı geçen firmalardan hizmet almalarının uygun olacağı düşünülmektedir. Aksi halde, anılan bölgeye gerçekleştirilecek taşıma işlemlerinde güvenli olmayan şahıs/kurumlardan alınacak hizmetlerin sonuçlarına bağlı olarak mağduriyetlerin oluşabileceğinden endişe edilmektedir.   
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Derneğimizin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) uygulamanın iptali yönündeki girişimlerini devam etmekte olup, uygulamaya dair herhangi bir değişiklik olması durumunda firmalarımız bilahare bilgilendirilecektir.