Rusya Federasyonu’na (RF) bitkisel ürünler ihracatıSayı:TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2013/446-6482                                                                                           Mersin, 03/06/2013 

Konu:RF İHRACAT HK.

 

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Rusya Federasyonu’na (RF) bitkisel ürünler ihracatı gerçekleştirmeye mezun firmalar listesi kapsamında olmamakla birlikte RF’ ye bitkisel ürünler ihracatı gerçekleştirmek isteyen firmaların liste başvurusuna ait evraklarının ekte yer alan taahhütnameyi de içerecek şekilde anılan başvuru işlemlerini yapmaları hususundan bahsedilmiştir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

Canan AKTAN ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

EK: Taahhütname