Rusya Federasyonu’na Gürcistan Üzerinden İhracat Yapacak Firmaların Dikkatine!Rusya Federasyonu’na Gürcistan Üzerinden İhracat Yapacak Firmaların Dikkatine!


T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; 18-20 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya’da tertip edilen Türk – Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem toplantısında, ülkemiz menşeli bitkisel ürünlerin Gürcistan üzerinden Rusya Federasyonu’na (RF) transit geçişine imkan tanınması hususunda mutabık kalındığı belirtilmektedir.

 Yazıda devamla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan (GTHB) alınan bir yazıya atfen; Gürcistan üzerinden RF’ye ihracat gerçekleştirecek firmalara ilişkin nihai listenin 2013 yılı Temmuz ayı içerisinde RF makamlarına iletileceği ifade olunarak, mezkur firmalara ilişkin listelerin ivedilikle GTHB’ye intikal ettirilmesinin talep edildiği bildirilerek, Gürcistan yoluyla RF’ye ihracat gerçekleştirecek olan tüm firmaların ekte sunulmakta olan taahhütnameyi GTHB’ye iletmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 Bu kapsamda, RF’ye Gürcistan üzerinden bitkisel ürünler ihracatı gerçekleştirmek isteyen firmaların ekte sunulmakta olan taahhütnameyi T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne ve Bakanlıkları aracılığıyla GTHB’ye gönderilmek üzere üzere Genel Sekreterliğimize ivedilikle iletilmeleri gerekmektedir.


KAYNAK