Royalti ve Lisans Ücretlerinin Beyanı ve KKDF Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Royalti ve Lisans Ücretlerinin Beyanı ve KKDF Hk.

Duyuru Özeti:

Royalti veya lisans ücreti ödemelerinin dönemsel olarak belirlendiği durumlarda, yükümlünün talep etmesi ve gümrük idaresinin izin vermesi şartıyla; royalti veya lisans ücretlerinin dönemsel olarak beyan edilmesi mümkündür. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü dönemsel olarak royalti veya lisans ücreti beyan izni bulunan firmalarca, ödeme şeklinin peşin olarak beyan edilmesi ve ithalat aşamasında fatura olmaksızın tahmini rakamlarla royalti veya lisans ücreti beyan edilmesi durumunda; KKDF uygulaması açısından transferin hangi sürede yapılması ve KKDF karşısındaki durumuna dair bir yazı yayımlamıştır.
 
  • Ödeme şekli “peşin” olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, eşya bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan ithalat yapılmasının mümkün olduğu,
  • İstisnai kıymet yoluyla beyan yapılan hallerde ise, fon kesintisi yapılmaması için, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden önce istisnai kıymete ilişkin ödemenin yapılmasının gerektiği,
  • Royalti ve lisans ücretlerinin beyanına ilişkin hususları düzenleyen 2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde tahmini rakamlarla beyan usulünün bulunmadığı,
  • Serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile beyan edilen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde eşyanın gümrük kıymetine dahil olan istisnai kıymet unsurlarına ilişkin tutarlar ile ilgili olarak, KKDF uygulamasına ilişkin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerektiği,
İfade edilmektedir.
 
Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında tahmini rakamlarla royalti&lisans beyanında bulunan firmaların söz konusu yazıda belirtilen hususları dikkate almalarında fayda bulunmaktadır.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]