Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.04.2016 tarihli ve 15530831 sayılı yazısı (TPAY-Sağ. Bak. Kont. Bel. Kaps.Tar. Payı 0-İRK III s. Lis. IT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 73421605-708.01
Konu : “TPAY-Sağ. Bak. Kont. Bel. Kaps. Tar. Payı 0-İRK III s.
Lis. III n. dip.” muafiyet kodu

27.04.2016 / 15530831

DAĞITIM YERLERİNE


Bilindiği üzere, 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de(mükerrer) yayımlanmış bulunan 2015/8306 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar eki, III sayılı listede 3 numaralı dipnottta “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, yalnızca tıbbi amaçlı ürünler için Sağlık Bakanlığınca düzenlenen kontrol belgesinin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, tarım payı sıfır olarak uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.
Söz konusu dipnot hükmünün uygulanmasını teminen Bilge Sisteminde kullanılmak üzere “TPAY-Sağ. Bak. Kont. Bel. Kaps. Tar. Payı 0-İRK III s. Lis. III n. dip.” kısaltması ve açıklaması ile yeni bir muafiyet kodu oluşturulmuştur.
Bilge Sistemi detaylı beyan modülü kalem ekranı muafiyetler alanında, söz konusu muafiyet kodunun seçilmesi durumunda, Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro(EUR) (Karşılığı TL)(EUR/100 kğ/net) Bilge Sistemince sıfır olarak hesaplanmakta ve bu durumda Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi isimli belge refere edilmektedir.
Bilge Sisteminde TPAY muafiyetinin seçildiği durumlarda beyanname kapsamı eşyanın İthalat Rejim Kararı III sayılı liste III numaralı dipnot hükmü kapsamına girip girmediğinin kontrolü önem arz etmektedir.
Bilgi alınması ve düzenlemenin bağlantınız Gümrük Müdürlüklerine gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.

Rasim KUTLU
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.

DAĞITIM: