Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/59 Sayılı Genelgesi (Tek Pencere Sistemi-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı )Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/5) Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında verilen Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi, Veteriner İlaç Hammaddesi, Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi ve Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri İthal İzin Belgesi 01.11.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-başvuru uygulaması kapsamına alınmıştır.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
11.10.2016/19316119

GENELGE
(2016/59)

 

İlgi: a) 12.03.2015 tarihli ve 2015/10 sayılı Genelge
b) 11.12.2015 tarihli ve 2015/17 sayılı Genelge
c) 12.02.2016 tarihli ve 2016/4 sayılı Genelge

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-başvuru” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çerçevede, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/5) Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında verilen “Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi”, “Veteriner İlaç Hammaddesi”, “Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi” ve “Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri İthal İzin Belgesi”nin 01.11.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-başvuru uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuştur.
Bu kapsamda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve onaylanan 0858 (TPS-Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri İthal İzin Belgesi), 0879 (TPS-Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi), 0880(TPS-Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi), 0881(TPS-Veteriner İlaç Hammaddesi) kodlu belgelerin başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:
1- 0858 (TPS-Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri İthal İzin Belgesi), 0879 (TPS-Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi), 0880 (TPS-Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi) ve 0881 (TPS-Veteriner İlaç Hammaddesi) kodlu belgelere ilişkin başvuru yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. Söz konusu başvurular Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na elektronik ortamda gönderilir.
2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.
3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/5) Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.
4- Kabul edilen başvuruların uygun bulunması halinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi”, “Veteriner İlaç Hammaddesi”, “Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi” ve “Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri İthal İzin Belgesi” başvuruları Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0858(TPS-Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri İthal İzin Belgesi), 0879(TPS-Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi), 0880(TPS-Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi) ve 0881(TPS-Veteriner İlaç Hammaddesi) kodlu e-belgeler ile bu belgelere ait 23 haneli numara üretilir.
5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
6- Söz konusu belgelere ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
İlgide kayıtlı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar