Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/48 Sayılı Genelgesi (Bazı Tarım Ürünleri Denetimi ve Pamukların Kontrolünde Ekonomi Bakanlığı tarafınT.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı
30.06.2016/17142218

GENELGE
(2016/48)

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığınız ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.
Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen, Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/21) kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bakliyat, Yağlar, Kuru Ürünler ve Bal İthalatı", "Bakliyat, Yağlar, Kuru Ürünler ve Bal İhracatı", "Yaş Meyve Sebze, Yumurta ve Zeytin İthalatı", "Yaş Meyve Sebze, Yumurta ve Zeytin İhracatı" ile Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2012/25) kapsamında verilen "Pamuk İthalatı" ve "Pamuk İhracatı" belgelerinin 30.06.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1-Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen;
(0975) TPS-Bakliyat, Yağlar, Kuru Ürünler ve Bal İthalatı
(0976) TPS- Bakliyat, Yağlar, Kuru Ürünler ve Bal İhracatı
(0977) TPS-Yaş Meyve Sebze, Yumurta ve Zeytin İthalatı
(0978) TPS-Yaş Meyve Sebze, Yumurta ve Zeytin İhracatı
(0979) TPS-Pamuk İthalatı
(0980) TPS-Pamuk İhracatı
belge kodlu uygunluk yazıları/belgeler Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No:16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

 
 

Cenap AŞÇI 
Bakan a.
Müsteşar