Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/22 Sayılı Genelgesi (Tek Pencere Sistemi- GTHB Gübre)T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05

Konu : Tek Pencere Sistemi- GTHB Gübre

26.04.2016 /15596698

GENELGE

(2016/22)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik ile 2016/1 sayılı İthalat Tebliğine istinaden yapılan başvuruların yükümlü tarafından e-başvuru sistemi aracılığıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na iletilmesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca uygun bulunması halinde verilecek TPS-GTHB Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı , TPS-GTHB Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin numune ithalat yazısı, TPS-GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı (GTHB), TPS-GTHB

Kimyevi Gübreler Dışı Ürünlere İlişkin İhracat Ön İzni, TPS-GTHB Gübre İhracatçı Kayıt Belgesi, TPS-GTHB Gübre İthalatçı Kayıt Belgesinin 29.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Belgelere ilişkin başvuru ile belgenin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

1- Belge başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. Belge başvurusu Gümrük

ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak doldurulur ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuru Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca değerlendirilir.

3- Başvuruda herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hatanın düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na elektronik ortamda gönderilir.

4- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların ve yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular kabul edilir.

5- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, ilgili kurum tarafından belge başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0912 (TPS-GTHB Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı) , 0913 (TPS-GTHB Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin Numune İthalat Yazısı), 0915 (TPS-GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı (GTHB)) , 0917 (TPS-GTHB Kimyevi Gübreler Dışı Ürünlere İlişkin İhracat Ön İzni), 0960 (TPS-GTHB Gübre İhracatçı Kayıt Belgesi), 0906(TPS-GTHB Gübre İthalatçı Kayıt Belgesi) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

6- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880912000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

7- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkünbulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞÇI

Bakan a.

Müsteşar

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz