Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/21 Sayılı Genelgesi (Tek Pencere Sistemi-TSE (Gübre)T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-TSE

26.04.2016/15570829

GENELGE
(2016/21)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no’lu alanında beyan edilen, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik ile 2016/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamında Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin İthalat Uygunluk Yazısı, Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Uygunluk Yazısı, Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı ve Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Parti Teşkil Etmez Yazısı 29.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Türk Standartları Enstitüsü tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen;

(0911) TPS-GTHB Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin İthalat Uygunluk Yazısı,

(0844) TPS-GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Uygunluk Yazısı,

(0914) TPS-GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı ile

(0916) TSE-TPS-GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Parti Teşkil Etmez Yazısı

belge kodlu uygunluk yazıları/belgeler Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No:16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Türk Standartları Enstitüsü tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz