Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Muayene Geri Alma İşlemi” konulu yazısı Hk.T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :73421605-105.99
Konu :Muayene Geri Alma İşlemi

06.06.2016 / 16490350

DAĞITIM YERLERİNE

BİLGE Sistemi İşlemler menüsü altında yer alan ve tüm hatlarda işlem gören "çıkabilir" statüdeki ihracat beyannamelerinde uygulanabilen "Muayene Geri Alma" işleminin uygulamada iptal ve düzeltme amacıyla kullanılmasının bir takım sorunlara yol açtığı tespit edilmiş olup söz konusu işlemin uygulama alanı sadece mavi hatta işlem gören "çıkabilir" statüdeki ihracat beyannameleri olarak kısıtlanmıştır.

Bu kapsamda BİLGE Sisteminde işlemleri tamamlanarak çıkabilir statüye gelen ihracat beyannamelerinde gerekli mevzuat değerlendirilmesi sonucunda düzeltme veya iptal işlemine karar verilmesi halinde;

[] İşlemlerin 2010/27 ve 2013/8 sayılı Genelgelerimiz uyarınca yapılması,

[] Herhangi bir transit beyannamesi, çıkış bildirimi veya TIR ihracat özet beyanda beyan edilmiş ihracat beyannamelerinin 2013/8 sayılı Genelge uyarınca iptal edilmesi için öncelikle transit beyannamesi, çıkış bildirimi veya TIR İhracat özet beyan ile ihracat beyannamesi arasında bağın koparılması için Bölge Müdürlüğü mütalaasıyla birlikte Genel Müdürlüğümüze, yazı ile başvurulması,

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rasim KUTLU
Bakan a.