RFID TAG (İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü araç giriş-çıkışı)Konu

RFID TAG(İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü araç giriş-çıkışı)

Tarih

24 Haziran 2013 Pazartesi


 

Sayın Üyemiz,

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü tarafından iletilen bir yazıda,

01.01.2012 tarihinden bu yana uygulanmakta olan RFID Tag sistemi uyarınca limanımıza tüm araç girişleri bu araçlar ve sürücüleri için tanımlanmış Taglerle yapılabildiği, söz konusu Taglerin pille çalışan aktif Tagler olmasından dolayı belirli bir okuma süresinden sonra pillerin bittiği ve buna bağlı olarak Taglerin çalışmadığı ve pil ömrünün günlük 4 okumaya göre 1,5 yıl olduğu, kapılardaki okuyucuların kapsama alanına araç park edilmesi halinde sürekli okuma yapılacağından pillerin de birkaç gün içerisinde biteceği, bu nedenle kapılara 50 metreden daha kısa mesafeye araç park edilmemesi gerektiği,
Limanımıza kurulan otomasyon sistemi RFID Tag sistemi ile entegre edildiği, limana gelen araçların rezervasyonları ile çıkış için kapıya gelen araçların çıkış izinleri RFID Tagler üzerinden otomasyon sisteminden sorgulandığı ve otomasyon sisteminin onayına müteakip giriş çıkış sağlandığı, otomasyon sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için RFID Tag sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışması gerektiği ve zaman zaman RFID Tag sisteminde meydana gelen arızaların uzaktan bağlantıyla maksimum bir saat içerisinde giderildiği,

ifade edilmektedir.

Ancak sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesini engelleyen en önemli iki problemden birinin araç Tagi ile sürücü Taginin eşleşmemesi olduğu ve Tag sisteminin, güvenlik açısından araç ve sürücü, aynı firmaya tanımlanmış ise geçişe onay vermediği, bu nedenle bir sürücü başka bir firmaya tanımlanmış ise geçişe onay vermediği, bu nedenle bir sürücünün başka bir firmada işe başlaması ve eski firma tarafından verilen sürücü taginin yeni firmaya tanımlanmadan kullanılması halinde de eşleşme olmayacağından bariyerin açılmayacağı,
Her iki durumda da Alsancak Liman Tesisine Girişi Çıkış ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge’ye göre ‘güvenlik ihlali’ anlamına geldiği ve idari yaptırımı olan bir suç olduğu, bir idari yaptırımla karşılaşmamak için firmaların, sürücü değişmesi halinde Taglerini tanımlatmaları, sürücü sayısının artması halinde yeni işe alınan sürücüler için de Tag alınması gerektiği,
RFID Tag sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelleyen bir diğer önemli hususun da pillerin bitmesi olduğu, firmaların araç ve sürücülerine yaklaşık bir yıla yayılan bir zaman aralığında Tag aldıklarından pilleri de birbirinden farklı zamanlarda bittiği, B ve C kapılarında kurulmuş Tag Operasyon Servislerince pili biten Taglerin pillerinin sürekli değiştirildiği, ancak, sürücülerin ikaz edilmelerine rağmen pillerini değiştirmek için bu servise müracaat etmedikleri

belirtilmektedir.

Kabul aşamasında olan otomasyon sisteminin, genel uygulamaya geçmesine müteakip limana gelen araçların RFID Tag sistemi üzerinden yapılacak rezervasyon sorgulamasına göre limana girebileceğinden, mutlaka Taglerin faal olması gerektiği, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi açısından en geç 1 Ağustos 2013 tarihine kadar, tüm araç ve sürücü Taglerinin B ve C kapılarındaki Tag Operasyon Servislerinden kontrol ettirilerek pillerinin değiştirilmesi gerektiği,
İş akışının hızlanması, hizmet kalitesinin artması ve güvenlikli bir ortamının sağlanması açısından sürücü değişimlerinin bildirilmesi ve Taglerin faal halde tutulması gerektiğinden 1 Ağustos 2013 tarihine kadar tüm Taglerin pillerinin değiştirilmesi gerektiği,

bildirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Canan ÖZYİĞİT
Genel Sekreter Yardımcısı