Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatları Altında Kalan Kıymet Araştırmaları Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Petrokimyasal Ürünler

Konu:  Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatları Altında Kalan Kıymet Araştırmaları Hk.

Duyuru Özeti:

Referans Fiyat Bilgileri; gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti olarak kullanılmayan, ancak kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede faydalanılan veriler olup, doğrudan doğruya gümrük kıymeti olarak vergilendirmeye esas alınmaları meri mevzuat hükümleri çerçevesinde mümkün bulunmamaktadır.

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün konuya ilişkin 67408103 sayılı yazısında;

Petrokimyasal ürünlerin ithalatında “Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatlarının” altında kalan kıymetlerde ortaya çıkan kıymet farkının yükümlü firmalar tarafından yurtdışı gider olarak beyan edildiği, bu durumun ise gümrük kıymetinin tespitine ve kıymet araştırmalarına ilişkin 2012/29 sayılı Genelge kapsamında kıymet araştırması yapılmamasına sebebiyet verdiği, firmalarca ithalat esnasında cezai işleme maruz kalmamak, yüklü teminatlar yatırmaya zorlanmamak gerekçesiyle eşyanın kıymetinin fatura kıymeti yerine ilgili referans kıymet üzerinden beyan etmeye gümrük idaresi tarafından mecbur bırakıldıkları ve aradaki kıymet farkını beyanname üzerinde yurtdışı gideri olarak beyan etmek zorunda kaldıklarını iddia edilerek geri verme başvurusunda bulunulduğu, geri verme taleplerinin ve buna ilişkin itirazların olumsuz sonuçlanmasının ardından, konuya ilişkin dava açıldığı ve mahkeme kararlarının tamamının Bakanlığın aleyhine sonuçlandığı tespit edildiğinden bahisle,

Söz konusu tespit sebebiyle petrokimyasal ürünlerin ithalatında;

Kıymet beyanlarının, Bakanlığın intranetinde yayımlanan “Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatlarında” yer alan bilgilerden düşük olması durumunda, yurtdışı giderlerin arttırılarak kıymet farkının kapatılması uygulamasına son verilmesi, firmaların bu konuya ilişkin taleplerinin reddedilmesi, bundan sonraki işlemlerde aradaki fark kıymet için Gümrük Kanununun 202. maddesi kapsamında teminat alınması, beyan edilen kıymetin gerçeklik ve doğruluğunun tespiti amacıyla 2012/29 sayılı Genelge kapsamında kıymet araştırmasına gidilmesi,

Gerektiği ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net