REACH VE CLP HABER BÜLTENİREACH VE CLP HABER BÜLTENİ

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İMMİB) alınan 
yazıda,
REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiş olduğu hatırlatılıp Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerdeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği; Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye üyelik 
sürecinin ve kimya sektörü ihracatının yarıya yakın bir kısmının AB ülkelerine yapıldığı göz önüne alındığında, REACH Tüzüğü’nün ülke kimya sektörünü ve kimyasal hammaddenin girdi olarak kullanıldığı tüm sektörleri yakından ilgilendirdiği; Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi 
ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü’nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği; söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğünün olduğu; ayrıca, AB’de kimyasal madde üretici ve ithalatçılarının, sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini Avrupa Kimyasallar Ajansı’na bildirim yükümlülüğünün bulunduğu, Bu çerçevede; sanayicilerin REACH ve CLP Tüzüğü’nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve geçen ay gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten53.pdf adresinde İMMİB 
REACH ve CLP Yardım Masası Bülteni’nin yer aldığı belirtilmektedir.
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Mutlu DEMİRKAN – Uzman Yardımcısı
AB Mevzuatı Uyum Şubesi (İMMİB)
Tel: (212) 454 00 00
Faks: (212) 454 00 01
www.immib.org.tr