REACH ve CLP Haber BülteniKonu

REACH ve CLP Haber Bülteni

Tarih

02 Temmuz 2013 Salı


 

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) tarafından iletilen bir yazıda,
REACH Tüzüğü’nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girdiği, Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği,
Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği,
Söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü olduğu,
Ayrıca, AB’de kimyasal madde üretici ve ithalatçılarının, sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini Avrupa Kimyasallar Ajansı’na bildirim yükümlülüğü bulunduğu, 

Bu çerçevede; sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü’nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve geçen ay gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği, İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası bültenine;
http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten55.pdf 
adresinden ulaşılabileceği 

ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Canan ÖZYİĞİT