REACH Ücretler Tüzüğü revizyonBilindiği üzere, Avrupa Birliği’nde pazarına sunulan kimyasalların (tek başına, karışım veya eşya içinde) kayıt altına alınmasını, kullanılması ve tedarik zinciri yönetiminde önemli değişikliklerle birlikte sektöre maliyet getiren REACH (Kimyasal maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) Tüzüğü kapsamında belirli yükümlülüklere konu uygulamaların işleme alınması için Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) ödeme yapılması zorunludur.
 
Bu çerçevede İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliği – İMMİB Genel Sekreterliği’nden alınan yazıda; AKA’ya ödenen ücretleri yeniden düzenleyen 254/2013 sayılı Tüzüğün, 21 Mart 2013 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak 22 Mart 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmektedir.
 
Avrupa Komisyonu tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) destek sağlamak üzere firma büyüklüğüne bağlı olarak KOBİ’lerin standart kayıt ücretleri için % 35-% 95 arasındaki indirimlerden, izin başvurusu ücretleri için % 25- % 90 arasındaki indirimlerden faydalanabilmeleri sağlanmıştır.
 
REACH Tüzüğü kapsamında AKA’ya ödeme gerektiren uygulamalar aşağıda belirtilmiştir:
 
· Kimyasal maddelerin kaydı (henüz kayıt başvurusu yapılmamış bulunan 100-1000 ton/yıl ve 1-100 ton/yıl maddeler),
· Gizlilik talebi (kayıt dosyalarındaki bilgiler için)
· Kayıt sunumları için güncellemeler
· Ar&Ge odaklı ürün ve süreç odaklı faaliyetlerin kayıt muafiyeti için bildirimler
· Yukarıda belirtilen muafiyet için süre uzatımı
· İzne Tabi Madde Listesi’ne (Ek XIV) dahil edilen edilen kimyasallar için izin başvurusu (REACH Tüzüğü Ek XIV’deki tek başına ya da karışım içerisinde AB’ye ihraç edilen ve Ek XIV’deki son başvuru tarihlerine (application date) kadar ikame edilmemiş maddeler)
· İznin gözden geçirilmesi
· AKA Temyiz Kurulu’na temyiz başvuruları
 
Bu çerçevede, yukarıdaki uygulamalar için 22 Mart 2013 tarihi itibarıyla geçerli ancak AKA’ya doğrudan başvuru hakkına sahip olmadan AB’ye ihracat yapan üyelerimizin, KOBİ’lere ilave indirimler düzenleyen 21.03.2013 tarih ve 254/2013 sayılı tüzük kapsamında AB’deki Tek Temsilcileri/ ithalatçıları aracılığıyla yapacakları başvuruların işleme alınması için AKA’ya yapılacak ödemeler hakkında bilgi edinmeleri gerekmektedir.
 
 
        İlgili Birim/Kurum: Ar-Ge – www.itkib.org.tr