R.G.:16.07.2013-28709:İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/13)-(5503.20.00.00.00-ÇİN-0,21$/Kg Damping)

 R.G.:16.07.2013-28709:İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/13)-(5503.20.00.00.00-ÇİN-0,21$/Kg Damping)


1-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/13)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ ile, ÇHC menşeli polyester elyafta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti amacıyla başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonlandırılmış ve soruşturma sonucunda, mevcut uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin miktarının değiştirilmeden aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem Miktarı

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

Çin Halk Cumhuriyeti

0,21 ABD Doları/Kg

 

Tebliğ yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.