Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:


Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere ve posta idaresine dolaylı temsil yetkisi tanınması ve belirlenen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin 1 Seri nolu Tebliğ ile düzenlenmektedir.

29.03.2023 tarihli düzenleme ile söz konususu Tebliğin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

“Başvuru Koşulları” başlıklı 4 üncü maddenin teminat mektuplarına ilişkin f bendindeki teminata ilişkin tutarlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


f) Yetki kapsamı işlemlere ilişkin olarak, sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla, yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 250.000 1.000.000 Türk Lirası, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 500.000 2.000.000 Türk Lirası tutarında teminat mektubu ibraz edilmesi, zorunludur

“Gönderilerin Beyanı” başlıklı 10. Maddenin kara yoluyla hızlı kargo taşımacılına konu eşyanın gümrük işlemlerinde yetkili idarelerin sayısı arttırılmıştır. Yeni eklenen idareler sarı  ile vurgulanmaktadır.

“(8) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Muratbey Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük Müdürlüğü, Adana Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük Müdürlüğü, Yalova Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük Müdürlüğü, İnegöl Gümrük Müdürlüğü, Kütahya Gümrük Müdürlüğü, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü, Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük Müdürlüğü ve Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.”

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net