Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşyaya İlişkin Sınırlamanın Tüzel Kişiler (Firmalar) İçin Kaldırılması Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu:  Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşyaya İlişkin Sınırlamanın Tüzel Kişiler (Firmalar) İçin Kaldırılması Hakkında

Duyuru Özeti:

Geçtiğimiz ay posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyalara ilişkin hususları düzenleyen Tebliğ’de yapılan değişiklik ile aynı kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verileceği düzenlenmiş ve buna ilişkin herhangi bir istisna öngörülmemişti.
 
Bahse konu düzenlemede 23.07.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile;

aynı gerçek kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.”
 
Hükmü getirilmiştir.

Böylelikle tüzel kişiler (firmalar) adına posta ve hızlı kargo yoluyla gelecek eşya için bugünden itibaren herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]