Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşya Hk.Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşya ile ilgili açıklama

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz


Bilindiği üzere, 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi gazetede yayımlanan, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak durumlara yer verilmiştir.
Ayrıca Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2014/7 sayılı genelgesi ile uygulamaya açıklık getirilmiştir.
 
Buna göre;
Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşyaya muafiyet tanınmaktadır.
Muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının süreklilik arz ettiğinin tespiti halinde muafiyetin kullanımına sınırlama getirilebilir.
 
Yukarıda belirtilen limitleri aşan kıymetlerde, tüzel kişilikler adına gelen ve tarafınıza teslim edilen eşya için (Önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modeller hariç) gümrük beyanı yapılıp vergilerinin ödenmesi gerekmektedir.
 
Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Gümrük Müfettişlerinin firma denetimlerinde bu konuya hassasiyet gösterdikleri görülmektedir.
 
Bu sebepten dolayı, sonradan kontrollerde herhangi bir cezai durumla karşılaşmamak adına, firmanıza Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşyanın durumunu, eşyayı henüz kullanıma almadan önce,  bilgilerini Gümrük Müşaviriniz olarak bizlerle paylaşmanızda fayda vardır.
 
Dolaylı temsilciniz sıfatı ile eşya gümrüğe teslim edilip (geçici depolama) özet beyan oluşturulup, özet beyana istinaden serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile vergileri ödenmek suretiyle eşyanın tarafınıza teslim edilmesi gerekmektedir.