Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığına İlişkin Tebliğ’de Değişiklikler Yapılması Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığına İlişkin Tebliğ’de Değişiklikler Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresi tarafından belirlenen bazı eşyanın gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılmasına ilişkin 4 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Düzenlemede öne çıkan bazı hususlara aşağıda yer verilmektedir.

  • Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen; miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı  Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresi tarafından dolaylı temsil yoluyla yapılabilecektir.  (Bahse konu işlemler için belirlenen sınırlar daha öncesinde 150 kilogram ve 7.500 Avro olarak uygulanmaktaydı.)
  • İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü bahse konu işlemleri gerçekleştirmeye yetkili gümrük idaresi olarak belirlenmiştir.
  • Tebliğ’ e eklenen yeni fıkra ile “aynı kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verileceği” hususu düzenlenmiştir.
Yukarıda detaylarına yer verilen hususlar için yürürlük tarihi 14/07/2019 olarak belirlenmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net