POSTA HİZMETLERİ KANUNU(R.G.:23.05.2013-28655)POSTA HİZMETLERİ KANUNU(R.G.:23.05.2013-28655)


Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış bir sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kanun yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Kanunun tam metni için tıklayınız.