Polyester Elyafa (5503.20.00.00) Uygulanmakta Olan Damping Önlemlerinin Kısmen Askıya Alınması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Tekstil 

Konu:  Polyester Elyafa (5503.20.00.00) Uygulanmakta Olan Damping Önlemlerinin Kısmen Askıya Alınması Hk.

Duyuru Özeti:

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” tanımlı ürünlere muhtelif Tebliğler kapsamında değişen oranlarda/tutarlarda dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Damping Önlemi Uygulanmasına İlişkin Tebliğler 

 

GTİP

Madde

Menşe Ülke

Firma Unvanı

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

Güney Kore

Tüm firmalar

6,20%

Endonezya

P.T . Indorama Synthetics Tbk

6,20%

Diğerleri

12%

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem Miktarı

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

Çin Halk Cumhuriyeti

0,21 ABD Doları/Kg

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma Unvanı

Dampinge Karşı Önlem
(CIF Bedelin %)

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

Hindistan

Futura Polyesters Ltd.

12,0%

Reliance Industries Ltd.

8,5%

Diğerleri

12,0%

Tayvan

Chung Shing Textile Co. Ltd.

11,6%

Far Eastern New Century Corporation

7,1%

Nan Ya Plastics Corporation

12,0%

Shinkong Synthetics Fibers Corp.

6,4%

Diğerleri

12,0%

Tayland

Tuntex (Thailand) Public Co. Ltd.

12,0%

Indo Poly (Thailand) Ltd.

12,0%

Diğerleri

12,0%
Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

4412 sayılı 24.08.2021 tarihli Karar ile;

5503.20.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan eşyaya 23.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde 3 (üç) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmişti.
 

GTİP

Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Kg)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

5503.20.00.00.00

 0,060

0,058

0,056
İthalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında korunma önlemi uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemler, korunma önleminin yürürlükte kaldığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla kısmen veya tamamen askıya alınabilmektedir.

08.09.2021 tarihli 2021/44 sayılı Tebliğ ile;


  • Dampinge karşı önlemlerin, polyester elyaf ithalatında korunma önlemi kadar olan kısmının korunma önlemi yürürlükte kaldığı sürece askıya alınmasına karar verilmiştir.
  • Gümrük idarelerince, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yukarıda detaylarına yer verilen dampinge karşı önlemin polyester elyaf ithalatında korunma önleminden daha düşük veya eşit olması durumunda dampinge karşı önlem tahsil edilmeyecektir.  Dampinge karşı önlemin, polyester elyaf ithalatında korunma önleminden fazla olması durumunda dampinge karşı önlemin fazla olan kısmı tahsil edilecektir.
  • İthalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin tebliğler kapsamında ithal lisansı beyan edilmesi durumunda yukarıda detaylarına yer verilen dampinge karşı önlemin tamamı tahsil edilecektir.
  • Tebliğ 23/9/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net