Poliesterlerden Kısmen Çekimli İplik” Tanımlı (5402.46) Ürüne Yönelik Geçici Önlem HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Tekstil

Konu: “Poliesterlerden Kısmen Çekimli İplik” Tanımlı (5402.46) Ürüne Yönelik Geçici Önlem Hakkındadır

Duyuru Özeti:
04/08/2017 tarihli 30144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/20 sayılı  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile  Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5402.46 gümrük tarife pozisyonu altında tasnif edilen “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününe yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma kapsamında geçici önlemler alınmıştır.
5402.33 GTP’si altında tasnif edilen “Poliesterlerden tekstüre ipliği”  ürününde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin söz konusu ürünün üretim sürecinde kullanılan yarı mamul GTP’si altında tasnif edilen “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürünü ithal edilerek “Poliesterlerden tekstüre ipliği”  imal edilmesi suretiyle etkisiz kılındığına yönelik geçici belirlemeler yapıldığından bahisle aşağıdaki tabloda GTP, eşya tanımı ve menşe/çıkış ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında belirtilen oran veya tutarlarda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.