Petrokimyasal Eşya Kıymetleri/Referans Fiyatlar Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Petro-Kimya

Konu:  Petrokimyasal Eşya Kıymetleri/Referans Fiyatlar Hk.

Duyuru Özeti:

Referans fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti olarak kullanılmayan, ancak kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede faydalanılan veriler olup, doğrudan doğruya gümrük kıymeti olarak vergilendirmeye esas alınmaları meri mevzuat hükümleri çerçevesinde mümkün değildir.

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından;

Kıymet beyanlarının, Bakanlığın intranetinde yayımlanan “Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatlarında” yer alan bilgilerden düşük olması durumunda, yurtdışı giderlerin arttırılarak kıymet farkının kapatılması uygulamasına son verilmesi, firmaların bu konuya ilişkin taleplerinin reddedilmesi, bundan sonraki işlemlerde aradaki fark kıymet için Gümrük Kanununun 202. maddesi kapsamında teminat alınması, beyan edilen kıymetin gerçeklik ve doğruluğunun tespiti amacıyla 2012/29 sayılı Genelge kapsamında kıymet araştırmasına gidilmesi,

Gerektiğine dair bir yazı yayımlanmıştı.

Söz konusu yazı kaynaklı uygulamada yaşanan sorunlar Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin 69715275 sayılı yazılarında;

Söz konusu uygulamanın yalnızca, konuya ilişkin geri verme ve kaldırma başvurusunda bulunan veya dava açan firmalara yönelik olduğu; geri verme/kaldırma başvurusunda bulunmayan veya dava açmayan firmaların söz konusu talimat kapsamı dışında bırakıldığı ve bu firmaların işlemlerinin söz konusu yazıdan önceki haliyle devam ettirilerek mağduriyetine sebebiyet verilmemesi yönünde gerekli tedbirlerin alındığı, mezkur yazıdaki amacın petrokimyasal ürün ithalatında iyi niyetli yaklaşımların korunması ve hazine kaybına sebebiyet verilmemesi olduğu,

Bu tarz durumların önüne geçilmesi amacıyla Gümrük Kanununun 211 inci maddesine “ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması” halinde geri verme/kaldırma taleplerinin kabul edilemeyeceğine dair hükmün eklendiği,

Vurgulanmıştır.

Bu çerçevede, ithal eşyasının beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik ve doğruluğunun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kontrol edilmesi, bu kapsamda, aynı eşya/benzer eşya kıymetleri ve uluslararası piyasa verilerinden de istifade edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net