Pazara Giriş Destekleri Kapsamında Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Pazara Giriş Destekleri Kapsamında Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Hk.

Duyuru Özeti:

2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında; uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerleri üyeliklerine ilişkin giderler desteklenmektedir.

E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği – Madde 4:

“(1) Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

(2) Şirketler, birinci fıkrada belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilir.”

Kararın ilgili maddesi uyarınca, destek verilecek e-ticaret sitelerine ilişkin güncel liste (27.08.2020 tarihi itibarıyla) Ticaret Bakanlığınca paylaşılmıştır.

Ticaret Bakanlığı’nın ilgili desteklere ilişkin sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net