Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Tebliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Tebliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde değişiklik yapan 2017/3 sayılı Tebliğ 27.10.2017 tarihli 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bahse konu değişiklik ile ilgili sadece ilgili maddede yer alan “üyesi” ibaresi kaldırılmıştır. Bunun dışında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

Yeni Hali 

e) Sektörel Ticaret Heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca şirketlere yönelik olarak düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,”

 

Eski Hali 

e) Sektörel Ticaret Heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca üyesi şirketlere yönelik olarak düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.