Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 2018/2 sayılı Tebliğ 22/02/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğin “RAPOR VE YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ” başlıklı 3 ncü böülümünün başlığı “RAPOR, YURTDIŞI ŞİRKET VE YURTDIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİ”olarak değiştirilmiştir.

Desteklerin miktar ve oranlarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 9 uncu maddeye; “
 “(3) Yurtdışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir” fıkrası eklenmiş,
 
 (6) Faiz desteği, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınması amacıyla 31/12/2017 tarihine kadar kullanılacak krediler için verilir” ibaresi ise madde metninden çıkartılmıştır. 
 
  
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.