Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin TebliğPASLANMAZ ÇELİKTEN SOĞUK HADDELENMİŞ SAC İTHALATINDA
TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2015 tarihli ve 2015/7359 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, paslanmaz çelikten soğuk haddelenmiş sac ithalatında açılan toplam 60.000 ton tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tarife kontenjanı başvuru usul ve esasları
MADDE 3 – (1) Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatı için açılan tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılacaktır. 
 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Gümrük Vergisi %

Miktarı (Ton)

7219.31.00.00.00

Kalınlığı 4,75 mm veya daha fazla olanlar

0

60.000

7219.32.10.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler

0

7219.32.90.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5’tan az nikel içerenler

0

7219.33.10.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler

0

7219.33.90.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5’tan az nikel içerenler

0

7219.34.10.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler

0

7219.34.90.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5’tan az nikel içerenler

0

7219.35.10.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler

0

7219.35.90.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5’tan az nikel içerenler

0

7220.20.21.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

7220.20.29.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

7220.20.41.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

7220.20.49.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

7220.20.81.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

7220.20.89.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

 

Tebliğin tamamı için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150620-16.htm
 
Ekler için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150620-16-1.pdf Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE