Pakistan’da Lahor Ticaret ve Sanayi Odası Bünyesinde ‘Ticari Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ Kurulmuştur.Pakistan’da Lahor Ticaret ve Sanayi Odası Bünyesinde ‘Ticari Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ Kurulmuştur.
İslamabad Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Lahor Sanayi ve Ticaret Odası (Lahore Chamber of Commerce and Industry – LCCI) bünyesinde “Ticari Uyuşmazlık Çözüm Merkezi” (LCCI Dispute Resolution Center) kurulduğu bildirilmektedir.
Kuruluşu, LCCI tarafından İslamabad Büyükelçiliğimize bir yazıyla bildirilen “Uyuşmazlık Çözüm Merkezi”, LCCI tarafından “International Finance Center” (IFC) desteğiyle kurulmuştur ve LCCI binası içinde yer almaktadır. LCCI’dan alınan yazıya göre sözkonusu “arabuluculuk merkezi”nin temel amacı, yerli ve yabancı firmaların ticari konularda yaşadıkları anlaşmazlıkları mahkeme dışı yollardan çözmeye yardımcı olmaktır. Anılan yazıya göre, “ticari arabuluculuk merkezi” aynı zamanda firmaların aralarındaki sağlıklı ilişkileri sürdürmelerinde de önemli bir rol oynayacaktır.
LCCI kaynaklı yazıda devamla, Pakistan’ın adli sisteminde aşırı yoğunluk yaşandığından, dava süreçlerinin çok uzun olduğundan bahsedilmekte, Odaları bünyesinde kurulan Merkez gibi arabuluculuk mekanizmalarının, ticari anlaşmazlıkların çözümünde kullanılan alternatif yöntemler arasında en hızlı ve en etkili yöntem olduğu ve bu mekanizmaların aynı zamanda mahkemeler üzerindeki yükün azaltılmasına yardımcı olabileceği belirtilmektedir. LCCI ayrıca, ticari özel sektör uyuşmazlıklarının çözümünde, LCCI’nın alternatif “Uyuşmazlık Çözüm Merkezi”nin arabuluculuk vasıtasıyla etkin bir çözüm merci olacağını ve Merkez bünyesinde kendilerine akredite yirmiden fazla arabulucunun görev yaptığını bildirmektedir.
Firmalarımızın sözkonusu “Ticari Anlaşmazlık Çözüm Merkezi”nde temas kurabilecekleri yetkili kişinin adı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
LCCI DISPUTE RESOLUTION CENTRE
İlgili Kişi: Syed Muhammad SQLAIN
Tel: (+92-42) 36365737-42
Faks: (+92-42) 36368854