Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ’in Yayımlanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Kimyasal

Konu: Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ’in Yayımlanması Hk.

Duyuru Özeti:

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin 2023/4 sayılı İhracat Tebliği yayımlanmıştır.

Tebliğ maddeleri, Tebliğ ekinde yer alan listelere atıf yaparak düzenlendiğinden iligili eklerin ayrıca incelenmesinde fayda bulumaktadır.

İhracat İşlemleri
 
 • Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (Ek-A’da yer almayan) ülkelere Ek-1 ve Ek-2’de GTİP’leri ile tanımları belirtilen malların ihracatı yapılamaz.
 • Hidroflorokarbonlar ve Hidroflorokarbon İçeren Karışımlar – Ek 4” ’te listelenen kimyasalların ihracatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabidir. (Yürürlük tarihi : 10.05.20223)
 • 10/5/2023 tarihinden itibaren Ek-4’te listelenen kimyasalların dökme olarak saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbon olarak ihracında, her bir sevkiyat için hidroflorokarbon kontrol belgesi aranır.
 • Ek-4’te listelenen kimyasalları dökme halde kap içerisinde ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kontrol belgesi almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının FARAVET programına kayıt olmaları zorunludur.
 • Ek-4’te listelenen kimyasalların dökme halde kap içerisinde ihracatına ilişkin düzenlenen her bir kontrol belgesi tek bir sevkiyat için geçerlidir. Kontrol belgesi, başvuru sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan fatura, eşyanın ihracatı dışında kullanılamaz ve gümrük beyannamesinin kapanmasını takiben geçerliliğini yitirir.
 • Hidroflorokarbon ihracat kontrol belgesinin kapatma işlemi FARAVET üzerinden uygulama kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde ihracatçı firma tarafından sevkiyatın gerçekleşmesini müteakip en geç 15 takvim günü içerisinde yapılır. Sevkiyatın gerçekleşmemesi durumunda da ihracatçı, belge kapatmasını FARAVET üzerinden yapar.
 • Hidroflorokarbon kontrol belgesinin geçerlilik süresi başvurunun yapıldığı takvim yılının bitmesiyle sona erer.
 • Hidroflorokarbon kontrol belgesi devredilemez.
 • Hidroflorokarbon kontrol belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
 • Ek-4’te yer alan kimyasalların ihracatında düzenlenen hidroflorokarbon kontrol belgesi birden fazla gümrük beyannamesi için kullanılamaz. Birden fazla kimyasalın aynı hidroflorokarbon kontrol belgesi ile ihracatı mümkündür. (Yürürlük tarihi : 10.05.20223)
İhracat Kısıtlamaları
 • Aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve bu maddelerden herhangi birini içeren Ek-3/A’da GTİP ve tanımları belirtilen mallar ile söz konusu tabloda belirtilen mallardan herhangi biri ile çalışan Ek-3/B’de GTİP ve tanımları belirtilen malların ihracatı yasaktır.
GTİPMALLARIN TANIMI
2903.14.00.00.00Karbon tetraklorür
2903.19.10.00.001,1,1-Trikloroetan (metilkloroform)
2903.73.00.00.00Diklorofloroetanlar
2903.74.00.00.00Klorodifloroetanlar
2903.76.10.00.00Bromoklorodiflorometan
2903.76.20.00.00Bromotriflorometan
2903.76.90.00.00Dibromotetrafloroetanlar
2903.77.10.00.00Trikloroflorometan
2903.77.20.00.00Diklorodiflorometan
2903.77.30.00.00Triklorotrifloroetanlar
2903.77.40.00.00Diklorotetrafloroetanlar
2903.77.50.00.00Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00Diğerleri
3808.91.90.00.11Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3824.71.00.00.11R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
3824.74.00.00.12142B[(Klorodifloroetan)
R-22 (klorodiflorometan)] karışımı

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]