Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/1)Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin tamamı: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231-18.pdf
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz