Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatı HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Kimya

Konu: Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatı Hakkında  

Duyuru Özeti:

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ’in “İhracatı Yasak Olan Mallar” başlığı altına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

İhracatı yasak mallar listesinde yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li maddeleri içeren Tebliğ eki -3/A’da yer alan 8424.10 GTP’li malların ihracatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

İhracı yasak mallar listesinde yer alan eşya 

GTİP

MALLARIN TANIMI

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

İzne tabi olacak eşya(İçeriğinde yukarıdaki maddeleri içeren eşya)

GTİP

MALLARIN TANIMI

8424.10

Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]