Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ Kapsamında Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ Kapsamında Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında yükümlüsünce ithal edilen eşya içinde kontrol altına alınan maddelerin bulunmadığına ilişkin olarak bir taahhütname alınmakta ve söz konusu taahhütnameye ilişkin işlemlerin TPS kapsamında (1019 kodlu TPS-Taahhütname) gerçekleştirilmesine dair hususlar, 2019/11 sayılı Genelge ile düzenlenmekteydi.

1019 kodlu TPS-Taahhütnamesi, 2021/14 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ ile kaldırıldığından,  2019/11 sayılı Genelge de yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

1019 kodlu Taahhütnamenin kaldırılması sonrası uygulamada hangi birime başvurulacağı, başvurunun nasıl yapılacağı veya başvuruya gerek olup olmadığına dair sorular üzerine;

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 62756878 sayılı cevabi yazılarında;


  • Daha öncesinde ithalatta istenen (KOD 1019) taahhütnamenin kaldırıldığı,
  • 2021/14 sayılı Tebliğ kapsamı ithalata konu eşya için, taahhütname istenmesi dışındaki diğer mevzuat hükümlerinin geçerli olduğu, gümrük işlemleri için ek bir bilgi, belge ve başvuru şartı getirilmediği,
İfade edilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net