Özet Beyanda Acentelerin Taşıyıcı Gözükmesi ve Usulsüzlük Cezası Oluşan Durumlar Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Özet Beyanda Acentelerin Taşıyıcı Gözükmesi ve Usulsüzlük Cezası Oluşan Durumlar Hk.

Duyuru Özeti:

Deniz yoluyla gelen eşyaya ilişkin özet beyanların incelenmesi neticesinde; bazı firmaların acente oldukları, gemide bulunan eşya için her hangi bir taşıma sözleşmesi yapmadıkları halde özet beyanı verirken taşıyıcı firma unvanı yerine de kendi unvanlarını yazdıklarından bahisle, ilgili Gümrük Müdürlüklerince özet beyanın Yönetmeliğin 10 nolu ekinde belirtilen şekilde doldurulmadığı gerekçesiyle usulsüzlük cezalarının uygulanması üzerine; Gümrükler Genel Müdürlüğü 82689544 sayılı yazı ile konuya açıklık getirmiştir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde;
 
  • Acente hizmeti veren firmaların özet beyan vermeleri karşısında yasal bir engel olmadığı,
  • Özet beyanı veren kişinin, özet beyanda yer alan bilgiler ile özet beyana ekli belgelerin doğruluğundan sorumlu olduğu,
  • Acente hizmeti veren firmaların özet beyan verebileceği (taşıyıcı ile sözleşme yaptıkları kabul edilir) özet beyan doldururken beyan sahibi ve acente kutularına unvanlarını yazabilecekleri,
  • Acentelerin özet beyan vermesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı,
  • Taşıma sözleşmesi bulunması dolayısıyla taşıyıcı sıfatıyla eşyaya ilişkin sorumluluğun üstlenilmesi hali dışında, acentelerin taşıyıcı kutusuna unvanlarını yazmalarının Gümrük Yönetmeliği’nin Ek:82/45’inci maddesi doğrultusunda Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesine göre usulsüzlük cezası gerektiren bir işlem olacağı,
İfade edilmektedir.

Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net