ÖZET BEYAN UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE (GENELGE NO: 2014/13)T.C.
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 77939137- 10.06.01 07.04.2014
Konu : Özet Beyan Uygulaması
GENELGE
( 2014/ 13 )
İlgi: 24/1/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Genelge.
İlgide kayıtlı Genelgenin 3 üncü maddesinin “(ç) Cezai İşlem” başlıklı bölümünün üçüncü fıkrası, “Dökme gelen eşyada, Gümrük Kanununun 237 nci maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranlar dahilinde ortaya çıkan eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz. Özet beyan eksikliği veya fazlalığının, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranları aşması halinde, özet beyan takibatı ve varsa cezaî işlem, eksiklik veya fazlalığın Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranları aşan kısmı için uygulanır. Takibata konu olmayan miktar için herhangi bir cezaî işlem uygulanmaz.” olarak değiştirilmiştir.
Aynı bölümün dördüncü fıkrasında yer alan “eksikliğin tamamı üzerinden” ifadesi söz konusu fıkradan çıkarılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri