Özel Tüketim Vergisi Kanunu III Sayılı Listede (Alkollü ve Alkosüz İçecekler ile Tütün Mamulleri) Yapılan Güncelleme Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Özel Tüketim Vergisi Kanunu III Sayılı Listede (Alkollü ve Alkosüz İçecekler ile Tütün Mamulleri)  Yapılan Güncelleme Hakkında

Duyuru Özeti:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12/3 üncü maddesinde;

 “(III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır.”

Denilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımlamış olduğu duyuruda; yukarıdaki mevzuat hükmü  gereğince  güncellenen ve III sayılı liste muhteviyatı ürünler için 03/07/2018  tarihi itibariyle  geçerli  ÖTV oran ve tutarlarını gösterir listeye yer verilmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listenin B cetvelinde yer alan sigara ve tütün mamullerine uygulanacak ÖTV oranları ile asgari ve maktu vergi tutarlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 2018/11999 sayılı Karar, 30.06.2018 tarihli 30464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Yeni düzenleme ile bahse konu liste muhteviyatı ürünler için ÖTV hesaplamasında değişikliğe gidilmiş ve nisbi vergilerin ağırlığı azaltılırken, maktu vergi ve asgari maktu vergilerin ağırlığı arttırılmıştı.  

Aynı Karar’da; 4760 sayılı Kanunun (12/3) maddesi hükmünün 2018 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayacağı hüküm altına alındığından, B Cetvelinde yer alan ürünlerin ÖTV oran ve tutarlarında herhangi bir değişiklik olmaz iken III sayılı listenin A cetvelinde yer alan ürünlere uygulanacak ÖTV oran ve tutarları enflasyon oranında arttırılmıştır.  
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.