Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdaları Hk. Genelge 2014/1Bilindiği üzere, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme yapma görevi Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumuna verilmiş olup bu kapsamda özel amaçlı diyet gıdaların üretim yerlerinin başvuru, denetim ve izin süreçleri İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

      Bu kapsamda özel amaçlı diyet gıdaların üretim yerlerinin başvuru, denetim ve izin süreçleri ile ilgili olarak 02.07.2014 tarih ve 2014/1 sayılı Kurum Genelgesi yayımlanmıştır. Yapılacak başvurularda söz konusu genelgede belirtilen hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.