Özel takas ve bağlı muamele işlemleri için 12.07.2008 tarihinden itibaren KKDF istisnasının uygulanmayacağı konulu yazıÖzel Takas ve Bağlı muamele işlemlerinde KKDF uygulaması hakkındaki yazı ve 2013/21 sayılı Bankacılık sisiteminin kullanılmadığı ülkelerden ödeme şekli takas olan ithalatlarda KKDF kesintisi uygulamasına ilişkin genelge ektedir.

 

İthal veya ihraç edilen eşyanın bedelinin yine eşya ithal veya ihracı ile karşılanabileceği gibi döviz transferi yolu ile de kısmen veya tamamen karşılanması mümkün bulunmaktadır.

Bu nedenle, ödeme şekli özel takas olarak beyan edilen serbest dolaşıma giriş beyannameleri için eşyanın bedelinin kısmen veya tamamen döviz transferi ile karşılanması durumunda döviz transferinin beyanname tescil tarihinden önce olması halinde KKDF istisnası uygulanacak, sonra olması halinde ise ödeme şekli mal mukabili olarak değerlendirilerek KKDF istisnası uygulanmayacaktır.

Takas_İşlemlerinde_KKDF