Özbekistan’ın taşımacılardan talep edeceği belgelerÖzbekistan’ın taşımacılardan talep edeceği belgeler

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 08.04.2013 tarih ve 708 sayılı yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Özbekistan Bakanlar Kurulu’nun “Özbekistan hudutlarında mal ve taşıt nakliyesinin düzenlenmesi”ne ilişkin 4 Mart 2013 tarih ve 63 sayılı kararnamesi uyarınca 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren Özbekistan’dan havayolu, karayolu, demiryolu ve nehiryolu üzerinden mal taşıyan ve transit mal geçiren nakliyecilerin malların taşınması ve taşıt hareketleri sırasında devlet gümrük kurumlarına ekli listedeki bilgi ve belgeleri ibraz etmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Ek için aşağıdaki linki kullanınız.

http://www.immib.org.tr/files/downloads/PageFiles/%7B5a706e3f-ab10-40a5-999e-df9b1f54f50e%7D/Files/ozbekistan%20ek.pdf