Özbekistan Gümrüklerinde Uygulama Değişikliği Hk.Özbekistan Gümrüklerinde Uygulama Değişikliği Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün bir yazısında,

Başbakanlıkları’nın 29 Ocak 2013 tarihli ve PP-1913 sayılı Genelgesi kapsamında. ‘Yerli Üretim Rekabet Gücünün Geliştirilmesi ve Ülkeye İllegal Yollarla Giren Mallarla Mücadelenin Artırılması Tedbirleri’ kapsamında, Özbekistan gümrüklerine mal getiren ya da ülkeden transit mal geçiren nakliyecilerin; ithal malın cins, miktar, ağırlık ve değerinin yanı sıra en az 6 haneli Armonize Gümrük Koduna ilişkin bilgileri 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle giriş gümrük noktasında yetkili makamlara ibraz etmekle mükellef tutuldukları

ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda gerekli bilgilerin, sıralanan sevk evraklarında belirtilmesi gerekmektedir;

•Demiryolu Taşımacılığı söz konusu ise, nakle konu eşyaya ilişkin düzenlenmiş taşımacılık belgeleri ile diğer ticari belgelerde,
•Karayolu Taşımacılığı söz konusu ise, nakle konu eşyaya ilişkin düzenlenmiş sevk irsaliyeleri, ordinolar ve diğer belgelerde,
•Havayolu Taşımacılığı söz konusu ise, nakledilen eşyaya ilişkin genel beyan ve ekleri, havayolu ordinoları ile ticari belgelerde,
•Su Taşımacılığı söz konusu ise, nakle konu eşyaya ilişkin genel ve yük beyannameleri, taşımacılık ve diğer belgelerde

Bilgilerinizi ve Özbekistan’a yönelik taşıma evraklarında 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle AS Kodu belirtilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Özlem KATIRCIOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı

Kaynak: EİB