Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Taslağı21.06.2013 tarih ve 28684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karar’ın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen, oyuncaklar mevzuat hazırlama ve piyasa gözetim ve denetimi yapma görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Söz konusu ürün grubu için Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun mevzuatı yerine geçmek üzere hazırlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Taslağı kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
 
İrtibat Bilgileri:
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Piyasa Gözetim Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 – 201 66 24
Fax: 0 312 – 201 66 23
e-posta: [email protected]

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Taslağı