ÖTV Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde D
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: ÖTV Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Duyuru Özeti:

ÖTV Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasna ilişkin 2018/11542  sayılı Karar  27/03/2018 tarihli ve 30373 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

ÖTV Kanununa ekli listelerde yapılan değişikliklere baktığımızda; düzenlemenin zaman içerisinde Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklerle uyumlu hale getirilmesine  yönelik olduğu, ÖTV oran ve tutarlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmediği görülmektedir. 
• – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları belirlenmiş,
• –  (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları belirlenmiş,
• – (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları tespit edilmiş, 
• – (I) sayılı listede yer alan mallara uygulanan özel tüketim vergisine ilişkin Karar’ın 1inci maddesinde yer alan 2710.11.45.00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.45.00.19,2710.11.49.00.11 ve 2710.11.49.00.19 ibareleri 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13,2710.12.49.00.11 ve 2710.12.49.00.19 şeklinde değiştirilmiş, 
•  –  İhraç edilecek elektrik  üretiminde kullanılacak fuel oil teslimlerinde uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarına ilişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer alan bazı GTİPlerde değişiklikler yapılmış, 
• – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallara uygulanacak özel tüketim vergisi ile ilgili Karar’ın 1 inci maddesinde yer alan liste değiştirilmiş, 
• – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallara uygulanacak özel tüketim vergisi ile ilgili Karar’ın 3 inci maddesinde yer alan bazı GTİPlerde değişiklikler yapılmış,  aynı maddede yer alan liste değiştirilmiştir. 
 –  3824.90.97.90.54 GTİP numaralı “oto biyodizel”in harmanlanmış olduğunun tespiti halinde oto biyodizel” olarak ibaresi “3826 tarife pozisyon numarasındaki mallardan 3826.00.10.00.11 GTİP numrasında yer alan biodizelin harmanlanmış olduğunun tespiti halinde biodizel” şeklinde değiştirilmiştir. 
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.