Otomatik Vezne Makinalarının (ATM) “CE” İşareti Taşıması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Otomatik Vezne Makinalarının (ATM) “CE” İşareti Taşıması Hakkında

Duyuru Özeti:

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nin Ek-2’sinde yer alan Denetime Tabi Ürünler Listesine yapılan ekleme ile 8472.90.30.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Otomatik vezne makinaları-ATM” cinsi eşyalar denetime tabi ürün sınıfına alınmıştır. Bahse konu düzenlemeyi içeren 2017/30 sayılı Tebliğ 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.