Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Laboratuvarında Tahlili Yapılabilen Eşya ListesiMersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Gümrük Laboratuarı

Gümrük Yönetmeliği 23 No’lu Eki Tahlile Tabi Eşya Listesindeki Eşyalardan Tahlili Yapılabilenlerin Listesi

 

Fasıl, Tarife Pozisyonu, Tarife Alt Pozisyonu veya 12’li bazda G.T.İ.P

Açıklama

04.01-04.06

Pozisyonun tüm istatistikleri (Eşyanın tatlandırıcı madde içerip içermediği hariç)

0409.00.00.11

İstatistik pozisyonu (Hariç)

1104.23.99.00.00

İstatistik Pozisyonu (Hariç)

12.08

Pozisyonun tüm istatistikleri

15. Fasıl

Faslın Tüm İstatistikleri

17. Fasıl

Faslın Tüm İstatistikleri (17.01, 17.03 Hariç)

19. Fasıl

Faslın Tüm İstatistikleri

2101.12.92.90.00

İstatistik pozisyonu

21.01.12.98.90.00

İstatistik pozisyonu

21.02, 21.05, 21.06

Pozisyonun tüm istatistikleri

22.02

Pozisyonun tüm istatistikleri (Eşyanın tatlandırıcı madde içerip içermediği ve meyve oranı tespiti hariç)

22.05

Pozisyonun tüm istatistiklerinde alkol derecesi (alkollü içeceğin türü hariç)

22.07

Pozisyonun tüm istatistiklerinde alkol derecesi (denatüre edilip edilmediği, tarımsal kökenli olup olmadığı, alkollü içeceğin türü hariç)

22.08

Pozisyonun tüm istatistiklerinde alkol derecesi (denatüre edilip edilmediği, tarımsal kökenli olup olmadığı, alkollü içeceğin türü hariç)

22.09

Pozisyonun tüm istatistikleri

23.02.10.90.00.19

İstatistik Pozisyonu (Hariç)

2306.30.00.00.00

İstatistik Pozisyonu (Yapılmakta)

23.09

Pozisyonun tüm istatistikleri

27.fasıl

2707, 2708, 2710.19.41, 2713.20,2715, 2710.91, 2710.99, 2712 hariç

28.fasıl

2804, 2844, 2845, hariç

29.fasıl

2903,(açılması tehlikeli,zehirli,özel düzenek isteyen maddeler)  hariç

3002.10.95.00.00

İstatistik Pozisyonunun tahlili yapılamamaktadır

3002.10.99.00.00

İstatistik Pozisyonunun tahlili yapılamamaktadır

3002.90.50.10.00

İstatistik Pozisyonunun tahlili yapılamamaktadır

3002.90.50.90.00

İstatistik Pozisyonunun tahlili yapılmamaktadır

30.06

Pozisyonun tüm istatistiklerinin tahlili yapılamamaktadır

32.fasıl

Pozisyon metinleri

33. Fasıl

Faslın Tüm İstatistikleri (Perakende satılacak halde olması halinde 33.04, 33.05, 33.06, 33.07 hariç)

34. fasıl

Faslın Tüm İstatistikleri

35. Fasıl

Faslın tüm istatistikleri

37. fasıl

Pozisyon metinleri (hassas hale getirilip getirilmediği hariç)

38. fasıl

3813, 3817, 3818, 3824.71-83, 3825  hariç

39. Fasıl

Faslın tüm istatistikleri (3917.31.10.00.00, 3917.33.10.00.00, 3917.39.91.00.00, 3917.40.10.00.00, 39.22-39.26 hariç )

40.01-40.08

Pozisyonlarının tüm istatistikleri (Eşyaların kullanım yerleri  hariç)

41.fasıl

Pozisyon metinleri

43.04

Pozisyonunun tüm istatistikleri.

47.fasıl

Pozisyonunun tüm istatistikleri.(47.07 hariç,ağacın cinsinin tespiti yapılamamaktadır.

48.10,48.11

Pozisyonunun tüm istatistikleri (lif miktarı,ağacın cinsinin tespiti,kağıt elyafının mekanik veya kimyasal mekanik işlemlerle elde edilip edilmediğinin tespiti yapılamamaktadır.

50.06,50.07

Pozisyon metinleri

51.06,51.13

Pozisyon metinleri (yün ve kılın cinsi hariç)

52. fasıl

Faslın tüm istatistikleri (52.01,52.02 hariç)

53. fasıl

Faslın tüm istatistikleri (53.01-53.05 hariç)

54. fasıl

Sentetik ve suni filamentler (perdelik,döşemelik ve astarlık mensucat hariç)

55.fasıl

Sentetik ve suni devamsız lifler

59. fasıl

Faslın tüm istatistikleri (59.01,59.04,59.10 hariç)

60.fasıl

Faslın tüm istatistikleri

63.07

Pozisyonunun tüm istatistikleri

68. fasıl

Pozisyon metinleri(amyant tespiti) 6813, hariç

69. fasıl

6902, 6903, (Yüzde içerikleri hariç) 6907, 6908 hariç

70. fasıl

Faslın tüm istatistikleri (cam seramiği ve opal cam olup olmadığının tespiti ve 0 – 300 C’lar arasındaki ısıl genleşme katsayısının tespiti hariç)

71. fasıl

Faslın tüm istatistikleri (71.01 ve 71.18 hariç)

72. fasıl

Faslın tüm istatistikleri

73.04,73.07

Pozisyonlarının tüm istatistikleri (hassas borular hariç)

74.fasıl

Faslın tüm istatistikleri (74.04 hariç)

75. fasıl

Faslın tüm istatistikleri (75.03 hariç)

76.fasıl

Faslın tüm istatistikleri (76.02 hariç)

78. fasıl

Faslın tüm istatistikleri (78.02 hariç)

79.fasıl

Faslın tüm istatistikleri (79.02 hariç)

80.fasıl

Faslın tüm istatistikleri (80.02 hariç)

81.fasıl

Faslın tüm istatistkleri.