ÖNEMLİ DUYURU – GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DİKKATİNE – KUMPORT LİMANI-E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları HakkındaÖNEMLİ DUYURU – GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DİKKATİNE;

Konu : E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları Hakkında

14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 13 Şubat 2013 tarihinde yayinlanan 58 numaralı VUK sirküleri ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına ilişkin yükümlülükler belirlenmiştir. 

Bu yükümlülükler kapsamda elektronik fatura uygulamasına tabi olan müşterilerimizin tespiti ve karşılıklı yapılacak işlemlerin yürütülmesi için vekili olarak gümrük işlemlerini yapmakta olduğunuz firmaların iletişim bilgilerine ihtiyacımız vardır. Bu nedenle müşterimiz olan çalıştığınız firmaların iletişim adresleri (adres, telefon, fax, e-mail adresi, web adresi) ile muhasebe yetkilisinin 1 Ağustos 2013 tarihine değin tarafımıza bildirilmesi, bu tarihten sonra bu bilgiler olmaksızın işlem yapılamayacağının bilgi edinilmesini rica ederiz.