ÖNEMLİ – 7318 Tarifesindeki Vida, Civata, Somun vb. Eşya İthalatına Gözetim Uygulanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 
Konu:  ÖNEMLİ – 7318 Tarifesindeki Vida, Civata, Somun vb. Eşya İthalatına Gözetim Uygulanması Hk.

Duyuru Özeti:

Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen ve 7318 tarifesinde sınıflandırılan muhtelif ürünlerin ürünlerin ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmesine ilişkin Tebliğ paylaşılmıştı.

Önemli Not : 2004/20 sayılı Tebliğ ile; belirlenen gözetim kıymetin altında olsa dahi, bir beyanname kapsamında ilgili GTİP’ten brüt 100 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaf tutulmaktaydı, yeni Tebliğ’de böyle bir hükme yer verilmediğinden ilgili ürünler için tanınan muafiyet de kaldırılmış oldu.

Vida, somun, pul vs.. eşyalar sanayideki birçok firmanın sıklıkla ithal ettiği eşyalardan olduğundan söz konusu muafiyetin kaldırılmış olduğunun dikkate alınması önem arz etmektedir. 

GTİPEşyanın TanımıBirim Gümrük Kıymeti (ABD Dolan/Kg*)
7318.11.00.00.00Tirfonlar6
7318.12.10.00.00Paslanmaz çelikten olanlar6,5
7318.12.90.00.00Diğerleri4,5
7318.13.00.00.00Çengelli ve halkalı vidalar6
7318.14.10.00.00Paslanmaz çelikten olanlar6,5
7318.14.91.00.00Sac vidaları6
7318.14.99.00.00Diğerleri6
7318.15.20.00.00Demiryolu yapım malzemesinin tespitinde kullanılanlar6
7318.15.35.00.11Vidalar6,5
7318.15.35.00.12Civatalar6,5
7318.15.42.00.11Vidalar6
7318.15.42.00.12Civatalar6
7318.15.48.00.11Vidalar6,5
7318.15.48.00.12Civatalar6,5
7318.15.52.00.00Paslanmaz çelikten6,5
7318.15.58.00.00Diğerleri6
7318.15.62.00.00Paslanmaz çelikten6,5
7318.15.68.00.00Diğerleri6
7318.15.75.00.00Paslanmaz çelikten6,5
7318.15.82.00.00Çekme direnci mm2.de 800 N.dan az olanlar6
7318.15.88.00.00Çekme direnci mm2.de 800 N. veya daha fazla olanlar6,5
7318.15.95.00.11Vidalar4,5
7318.15.95.00.12Civatalar4,5
7318.16.31.00.00Kör perçin somunu6,5
7318.16.39.00.00Diğerleri6,5
7318.16.40.00.00Kör perçin somunu6
7318.16.60.00.00Emniyet Somunları8
7318.16.92.00.00İç çapı 12 nım.yi geçmeyenler6
7318.16.99.00.00İç çapı 12 nım’yi geçenler6
7318.19.00.00.00Diğerleri6
7318.21.00.00.00Yaylanmayı sağlayıcı rondelalar ve diğer sıkıştırma rondelalan6
7318.22.00.00.00Diğer rondelalar6
7318.23.00.00.00Perçin çivileri6
7318.24.00.00.00Kamalar ve kamalı pimler6
7318.29.00.00.00Diğerleri6

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
 
 
 
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz