Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

Öncelikli Ürün Listesi ile; Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde Öncelikli Ürün Listesinin kapsamının belirlendiği “Öncelikli Ürün Listesi Tebliği” nde değişiklik yapılmıştır.

Daha önceki düzenlemede; muhtelif sektörlerde öncelik verilecek ürünlerin listeler halinde ilan edileceği hükmü bulunsa da, sadece makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler listesine yer verilmekteydi. Yapılan değişiklik ile; aşağıda başlıklarına yer verilen sektörler bazında belirlenen öncelikli ürün listeleri Tebliğe eklenmiştir.


  • Kimya sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-1’de yer alan listede belirlenmiştir.
  • Eczacılık sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-2’de yer alan listede belirlenmiştir.
  • Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatına ilişkin öncelikli ürünler, Ek-3’te yer alan listede belirlenmiştir.
  • Bilgisayar, Elektronik ve Optik sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-4’te yer alan listede belirlenmiştir.
  • Elektrikli Teçhizat sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-5’te yer alan listede belirlenmiştir.
  • Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-6’da yer alan listede belirlenmiştir.
  • Ulaşım Araçları sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-7’de yer alan listede belirlenmiştir.
  • Diğer sektörlere ilişkin öncelikli ürünler, Ek-8’de yer alan listede belirlenmiştir.”
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net